Sistem Yönetim Çözümleri

 
 
 

Sistemin temel amacı, kurum bünyesinde bulunan demirbaşların sayılmasını, tanımlanmasını ve takip edilmesini sağlamaktır. Kurumda bulunan taşınırların belirlenmesi, yazılım aracılığı ile tanımlanarak barkodlanması, otomasyon sistemi ile entegre edilmesi ve sayılarak kontrolünün sağlanması hedeflenmektedir.

Taşınır Sayım Sistemi bileşenleri şunlardır;

El terminali, Mobil Yazıcı, Taşınır Sayım Yazılımı, Yönetim Bilgi Sistemi Entegrasyonu .

El terminali gayet hafiftir. Resim çekme, wireless ve GPRS bağlantısı özellikleri mevcuttur. Mobil yazıcı ile bluetooth üzerinden bağlantı kurar.

Mobil yazıcı omuza asılarak gayet rahat bir şekilde kullanılabilir. Diğer mobil cihazların tersine termal baskı özelliği mevcuttur ve basılan etiketin yazısı silinmez.

El terminali yazılımı, sayım ve kontol işlemleri için en kullanışlı olacak şekilde tasarlanıp geliştirilmiştir. Bu yazılım sayesinde taşınırlar sayılırken lokasyon ve zimmet bilgileri anında girilebilmekte, taşınırın resmi de çekilip kayıt üzerine eklenebilmektedir.

Yönetim Bilgi Sistemi entegrasyonu sayesinde sayılan taşınır bilgileri web servisler üzerinden otomatik olarak otomasyona aktarılır ve taşınır modülü içerisinde kullanılır. Böylece taşınırın daimi olarak takibi ve kontrolü sağlanabilmektedir.